keeshond website

 

Bestuur
Voorzitter                Cor Marjee                                               E-mail
Secretaris                 Barbara van Praag                               E-mail
Penningmeester   Frans Weijers                                         E-mail
Public Relations   Claudia Akkermans                             E-mail
Lid                                 Louise Schlicher-Rietbergen         E-mail

Redactie
Louise Schlicher-Rietbergen                                                 E-mail

Ledenadministratie
Greet van Dorland-van Laar                                                 E-mail

Rasinformatie
Barbara van Praag                                                                      E-mail

Activiteitencommissie                                  
Rene en Francien Havers                                                        E-mail

Fokcommissie                                                                               E-mail
Wilma Roem
Barbara van Praag

EHBO, aanwezig op alle evenementen
Albert Ruiter

Bankrekening:
NL60 RABO 0337 5217 27
t.n.v. Nederlandse Keeshonden Club, te Heumen
(Betalingen worden geweigerd bij gebruik van de afkorting NKC
(Noorder Kynologen Club))

error: Content is protected !!