Lezing SM/CM 18 mei 2019

Gezien de problemen die zich bij de dwergkees voordoen, organiseren de Belgische rasvereniging DSCB en de Nederlandse rasvereniging NKC samen een lezing over de ziektes SM en CM en de gevolgen en mogelijke oplossingen voor de fokkerij.

Op 18 mei 2019, veranderde locatie!

bij Zalenverhuur de Valk, Kruisstraat 1a, 5541 CH Reusel

om 13.00 uur. (geen honden toegestaan)

Er zijn 2 sprekers uitgenodigd, de heer Dr. Paul Mandigers, neuroloog en expert op dit gebied, en mevrouw Dr. Hillie Fieten, geneticus, beide werkzaam voor het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren.

We staan voor grote problemen en we hopen dat beide sprekers ons kunnen helpen de toekomst van de dwergkees veilig te stellen.

Hoe aan te melden?

De bijdrage om deze lezingen bij te wonen zijn 10 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.

De zaal heeft een beperkte capaciteit, dus snel aanmelden is gewenst.

Mensen uit Belgie sturen een mail om zich aan te melden naar dscb@dscb.be en betalen dan direct de bijdrage op banknummer BE04 0689 3186 0031 ten name van DSCB. Vermeld duidelijk uw naam en ‘lezing SM’ bij aanmelding en betaling.

Mensen uit Nederland sturen een mail naar secretaris@keeshondenclub.nl om zich aan te melden en ze betalen direct op banknummer NL73 INGB 000 1411 705 ten name van Nederlandse Keeshonden Club (NIET de afkorting NKC!!) Vermeld duidelijk uw naam en ‘lezing SM’ bij aanmelding en betaling.

error: Content is protected !!