disclaimer

keeshond websiteDisclaimer

 

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.keeshondenclub.nl, gemaakt door de Nederlandse Keeshonden Club.

De inhoud van deze site en de gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Keeshonden Club is het niet toegestaan om deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Er wordt voortdurend zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, toch kan de Nederlandse Keeshonden Club niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Nederlandse Keeshonden Club kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen naar of links met andere websites zijn alleen ter informatie van de gebruiker. De Nederlandse Keeshonden Club geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De NKC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de gezondheid van) de hier genoemde nesten of honden. Iedere koper van een hond dient zichzelf te vergewissen van de gezondheid van de hond en de ouderdieren. Tevens dient hij zich te vergewissen  van de geschiktheid van de woonomstandigheden bij de fokker om een nest groot te brengen.

grote keeshond dwergkees pom

error: Content is protected !!