agenda-buitengewone-algemene-leden-vergadering

Agenda buitengewone algemene leden vergadering.

Datum: 28 april 2024
Locatie: Familyland
Groene Papegaai 19 4631 RX Hoogerheide.
Aanvang om: 14.00 uur

Agenda:

 1. Opening en mededeling door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2024
 4. Bespreken en stemmen verandering Statuten.
 5. Bespreken en stemmen verandering fok regelement.
 6. Bestuursverkiezing
  – Nieuwe voorzitter
  – Bestuurslid
 7. Rondvraag
 8. Sluiting van de vergadering

Hieronder vind u een concept van de nieuwe statuten, wat geel is gemarkeerd zijn de wijzigingen, de oude zijn te vinden op de website.

Voor overige vragen of documenten die u graag toegestuurd wilt krijgen kunt u mailen.
secretaris@keeshondenclub.nl

Notulen alv 24 maart 2024

wijziging fok reglement.

Voorstellen bestuursfunctie’s

since 1924

error: Content is protected !!