boek de kees

keeshond websiteHet boek “DE KEES”

Het boek telt 260 pagina’s, is genaaid gebonden in een blauw hard kaft met vergulde opdruk. Er staan 200 zwart-wit foto’s en tekeningen in en 32 pagina’s zijn full-colour gedrukt.
De inhoud van het boek is in grote lijnen als volgt:
1. De prehistorische tijd
2. De geschiedenis door de eeuwen heen
3. Hoe moet een “Kees” eruitzien en wie bepaalt dat (rasstandaard)
4. De fokker, het fokken en de pup
5. Opvoeding, karakter, training en verzorging
6. Ziekten en afwijkingen
7. Onze vereniging
8. Kampioenen
9. Appendices, Mieke Stroband Stichting enz. enz.
Het is een interessant boek, welke onmisbaar is voor iedere Keeshondenliefhebber.

AFHALEN – TOEZENDEN – VERKOOP
Uitgegeven door de Nederlandse Keeshonden Club. Het boek is te koop tijdens activiteiten van onze vereniging in de clubwinkel voor €. 22,70.
Toezending in Nederland door overmaking van € 29,45.
Toezending naar het buitenland door overmaking van € 34,70.

Bedrag graag overmaken op banknummer:

NL60 RABO 0337 5217 27  t.n.v. Nederlandse Keeshonden Club, te Heumen onder vermelding van boek “De Kees”. Na ontvangst van het bedrag worden de bestelde boeken zo spoedig mogelijk toegezonden.

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen naar  de penningmeester Frans Weijers, 0621148807 of penningmeester@keeshondenclub.nl

ONLINE AANVRAAGFORMULIER
Ondergetekende wenst het boek “De Kees” te ontvangen:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Emailadres

  Wenst aantal boeken

  Opmerkingen

  captcha

  since 1924

  error: Content is protected !!