reuen en inteelt

Reuen zijn uiteraard enorm belangrijk in de fokkerij, zonder reu geen nest. Maar ze kunnen ook een gevaar zijn. Er zouden namelijk wel veel meer reuen beschikbaar moeten zijn om gezonde  honden te kunnen blijven fokken.

Een teef mag maar 5 nesten krijgen, maar een reu kan er makkelijk veel meer krijgen natuurlijk. Als een reu veel nesten krijgt heeft dat op de gehele populatie een zeer nadelig effect. In het Engels is er een naam voor: the popular sire syndrome, het populaire dekreu-syndroom. Vaak is deze populaire reu een kampioen die op shows hoge ogen gooit.

Het gevaar van een populaire reu is tweeerlei: – hij kan een ziekte vererven die pas later in zijn nakomelingen naar voren komt en – doordat deze reu vaak gebruikt wordt verdringt hij alle andere reuen. De erfelijk eigenschappen (genen) van deze ene reu komen zo vaak in de populatie voor, dat na enkele jaren bijna alle honden deze reu in hun stamboom hebben en dus allemaal familie zijn. Dan zit er dus niks anders op dan honden te gaan kruisen die familie van elkaar zijn en zo ontstaat inteelt.

Inteelt heeft zeer nadelige effecten in een levend wezen: verminderde vruchtbaarheid, kortere levensduur, slechter werkend immuunsysteem. Het is niet voor niets dat bij in het wild levende dieren de jonge mannetjes de groep waarin ze geboren zijn verlaten, namelijk om inteelt te voorkomen.

Vandaar dat de NKC in het fokreglement het gebruik van dekreuen door regels probeert te beperken.

Als er reuen uitvallen, moeten er nauurlijk wel andere voor in de plaats komen. Het zou daarom heel mooi zijn en ook hard nodig,  als reuenbezitters hun reu als dekreu zouden willen inzetten. De NKC wil reuenbezitters daartoe stimuleren en bijstaan.

Heeft u hier vragen over, stelt u ze dan aan de secretaris

Uiteraard is dit een hele korte beschrijving. Het boek ‘Het fokken van rashonden’, uitgegeven door de Raad van Beheer, heeft als ondertitel ‘omgaan met inteelt en verwantschap’ en geeft een uitgebreid overzicht van de problemen en de oplossingen.

Het boek is online te lezen via deze link:
Het fokken van rashonden

Verder lezen: feiten en fabels

since 1924

error: Content is protected !!