Variëteitskruising, Plan van Aanpak

Plan van aanpak Variëteitskruising Keeshond voor de variëteiten klein, middenslag, groot, wolfsgrijs, dwerg alleen reuen
Inleiding, rasbeschrijving De Keeshond behoort tot een ras dat zijn wortels zeer diep in het verleden heeft. Er zijn reeds overblijfselen hiervan uit het neolithische tijdperk (ca. 4000 jaar voor Christus) gevonden in Zwitserland. Nazaten van deze honden zijn met hun bazen op boten de Rijn af komen zakken en zij deden daarop toen al dienst als bewaker. Dat waakinstinct zijn ze door de eeuwen heen blijven behouden, vandaar dan ook dat ze in het begin van de eeuw veel als kettinghond op boerderijen werden gehouden. Gelukkig behoort dit tot het verleden en is het karakter van de Keeshond, nadat hij zijn plaats als gezinshond heeft gevonden, uitstekend te noemen. Menselijk gezelschap heeft hij beslist nodig en hij bemoeit zich dan ook met alles in het gezin. Waken zal hij echter altijd blijven doen en dat is misschien in de tegenwoordige tijd niet zo slecht. Deze bovenstaande eigenschappen heeft de Keeshond van groot tot klein. Ook het karakter van alle variëteiten is hetzelfde: toegewijd aan zijn baas of vrouwtje en door zijn onverschrokkenheid soms een gevaar voor zichzelf.
Variëteit:  Grootte:  Kleur: 
Keeshond Wolfsgrijs 49 cm. +/- 6 cm Wolfsgrijs
Keeshond Groot 45 cm. +/- 5 cm Wit, zwart, bruin
Keeshond Middenslag 35 cm. +/- 5 cm Wit, zwart, bruin, oranje/anders kleurig
Keeshond Klein 27 cm. +/- 3 cm Wit, zwart, bruin, oranje/anders kleurig
Keeshond Dwerg 21 cm. +/- 3 cm Wit, zwart, bruin, oranje/anders kleurig
Anderskleurig is crème en oranje met of zonder sable, black and tan, bont en wolfsgrijs.  Het verschil tussen een bonte hond of één met witte vlekken is de hoeveelheid wit: als het wit overheerst heet het bont en is het toegestaan. Bij de grote zwarte en bruine keeshond zijn witte vlekken op borst, voeten en staartpunt toegestaan.  Diskwalificerend zijn: duidelijke witte vlekken op alle niet-witte keeshonden; alle niet genoemde kleuren. De kleur merle is bij convenant uitgesloten als een toegestane kleur voor keeshonden, de nakomeligen van een ouderdier met de kleur merle zullen niet opgenomen worden in het stamboek. Wij willen benadrukken dat dit plan gebaseerd is op de Keeshond Wolfsgrijs, Groot, Middenslag en Klein, van de Keeshond Dwerg is alleen de reu opgenomen. In Nederland worden de belangen van de Keeshond, de Japanse Spits en de Volpino Italiano behartigd door de Raad van Beheer erkende rasvereniging: De Nederlandse Keeshonden Club (NKC). Populatie van het ras in Nederland Alle maten en alle kleuren worden sinds decennia afzonderlijk gefokt. Dat heeft tot gevolg gehad dat sommige populaties erg klein geworden zijn, de Keeshond Klein-populatie, de Keeshond Middenslag zwart/bruin en de Keeshond Groot zwarte/bruin is in Nederland zelfs nihil. Een ander gevolg is het stijgende inteeltpercentage in veel andere variëteiten, vooral bij de Keeshond Groot wit en de Keeshond Middenslag wit. Overzicht van in Nederland geboren Keeshonden
Populatiegegevens van het ras in het buitenland Andere landen kampen of kampten met een vergelijkbare problematiek. Fokken is een internationale bezigheid. Het importeren en exporteren van fokdieren is tegenwoordig heel normaal. Dit heeft wel tot gevolg dat de wereld klein geworden is en foklijnen elkaar wereldwijd kruisen. In verschillende landen worden variëteiten (en kleuren) gekruist. Vanzelfsprekend hebben zij dan een heel andere populatie. In Finland gebeurt het kruisen van de kleuren al langer en de inteeltpercentages verschillen daarin positieve zin enorm met die van in Duitsland, waar alle kleuren strikt gescheiden worden gefokt. In Duitsland zijn er vele fokkers uit de rasvereniging gestapt om vooral de variëteit Keeshond Groot, te redden. Zij fokken buiten de FCI. De NKC wil een soortgelijk weglopen van fokkers voorkomen, door hen de mogelijkheid te bieden in de FCI de genenpool te vergroten door nu passende maatregelen te nemen. Daardoor kan de NKC ook in de toekomst een club blijven voor keeshondenliefhebbers. De rasvereniging is zich ervan bewust dat de regels over kruisen die de FCI ruim 10 jaar geleden heeft opgesteld minder ruim zijn dan wat we in dit plan voorstellen. We menen dat die regels voor de huidige tijd niet toereikend zijn. In veel FCI-landen in Europa is het mogelijk variëteiten te kruisen. In Zwitserland, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Zweden en Finland worden kleuren gekruist bij de Keeshond Klein en Middenslag. In Tsjechië worden Keeshond Wolfsgrijs en Groot. In Duitsland en Zwitserland worden de Keeshond Groot wit en zwart gekruist. In Duitsland, Zwitserland, Finland en België kunnen aangekeurde honden zonder FCI-stamboom in een stamboom-register worden opgenomen. Gezondheidsproblemen, welke spelen er en welke dreigen er Op het moment van samenstellen van dit plan zijn er gezondheidsproblemen bij de Keeshond bekend. Bij de Keeshond Klein en Dwerg is dat Patella Luxatie (PL) en  Syringomyelie (SM) en Chiara-achtige Malformatie (CM). Kortgeleden bleek dat atlanto-axiale overlapping ook een probleem is van de Keeshond Dwerg en Klein. Bij de Keeshond Middenslag komt ook Patella Luxatie voor.  Bij de Keeshond Wolfsgrijs komen Patella Luxatie en Elleboogdysplasie (ED) steeds vaker voor. Bij de   Keeshond Groot speelt ook Heupdysplasie (HD). Epilepsie speelt vooral bij de Keeshond Wolfsgrijs. Door selectief te fokken proberen we deze ziektebeelden terug te dringen, of door onderzoek uit te sluiten. Zo hou je een kleine populatie over en dan maakt een kleine pool aan beschikbare dieren om mee te fokken het steeds moeilijker om de inteeltcoëfficiënt binnen een variëteit zoveel mogelijk terug te brengen. Er is dus behoefte aan extra bloed van ”buiten”. Uit verzamelde gegevens blijkt dat kanker een opkomende aandoening is, met als trieste gevolg dat het een doodsoorzaak is vanaf het 2e levensjaar. De gemiddelde behaalde leeftijd van deze patiënten is 9 jaar. Inteelt in de populatie kan zeker de oorzaak zijn. Wenselijkheid van een variëteitskruising Het laten paren van ouderdieren die zo min mogelijk aan elkaar verwant zijn heeft op korte termijn een gunstig effect op de inteelt. Na een paar generaties werkt het niet meer, omdat er geen dieren meer zijn die weinig aan elkaar verwant zijn. Deze strategie wordt op dit moment toegepast bij de Keeshond binnen elke afzonderlijke populatie. Deze strategie heeft niet het effect wat wordt beoogd. Er zijn nieuwe/meer ouderdieren nodig. Deze ouderdieren kunnen worden gevonden in de bestaande Keeshond variëteiten als geheel. Om de fokbasis te vergroten wil de rasvereniging bij de Keeshond variëteitskruising toe gaan passen. Dit kan binnen het eigen ras door uit te wijken naar een populatie van een andere variëteit. Door deze keuze te maken worden de dieren die ingezet worden voor de fok minder aan elkaar verwant waardoor de inteelttoename afneemt. Inspanningen die al door de rasvereniging zijn ondernomen om inteeltproblemen te ondervangen De afgelopen jaren is gefokt met de intentie het inteeltpercentage niet te ver te laten stijgen. Met de kleine beschikbare fok-populatie, waarvan ook niet alle honden geschikt of beschikbaar zijn voor de fokkerij, dreigt de fokkerij vast te lopen op al te grote voorouderverwantschap met alle risico’s van dien. Dit feit maakt het de Rasvereniging zeer moeilijk zo niet onmogelijk om het ras gezond te blijven fokken. In het huidige VFR is het aantal dekkingen per reu en per teef beperkt evenals het aantal herhaal-combinaties. Beoogde variëteitskruisingen Gelet op de kleine beschikbare genenpool binnen de door ons genoemde variëteiten beoogt de rasvereniging op korte termijn te starten met ‘inkruisen’ van de opzichzelfstaande populaties binnen het ras de keeshond. A Algemeen: kruising tussen verschillende kleurgroepen Tabel A: Toegestane kleur-combinaties
Teef of reu  Reu of teef 
Wolfsgrijs Wit  Zwart/bruin  Oranje of anderskleurig
Wit Wolfsgrijs  Zwart/bruin  Oranje of anderskleurig
Zwart/bruin Wolfsgrijs  Wit  Oranje of anderskleurig
Oranje en anderskleurig Wolfsgrijs  Wit  Zwart/bruin
Er bestaat de kans dat bij het kruisen tussen verschillende kleuren, er kleuren ontstaan die niet gewenst zijn. Maar bij de Keeshond Dwerg, waarbij immers alle kleuren door elkaar gekruist mogen worden, zien we weinig niet-erkende kleuren ontstaan. A1 Pups geboren uit bedoelde kleurcombinaties worden ingeschreven in het hoofdstamboek. A2 De kleur wordt bepaald bij het chippen door de Raad van Beheer A3 Nakomelingen uit variëteitskruisingen worden opgenomen in de maat-variëteit van de teef A4 Slechts één der ouderdieren zal een niet-erkende kleur hebben.   B Kruising tussen teef en kleinere reu of even grote reu,  in de eigen kleurgroep of in een andere kleurgroep Variëteitskruisingen waarvan de reu is ingeschreven in de naastgelegen kleinere variëteit dan de teef is toegestaan. B1 Pups geboren uit bedoelde combinatie worden ingeschreven in het hoofdstamboek.  B2 De kleur wordt bepaald bij het chippen door de Raad van Beheer. B3 Nakomelingen uit variëteitskruisingen worden opgenomen in de maat-variëteit van de teef B4 Slechts één der ouderdieren zal een niet-erkende kleur hebben Tabel B: Toegestane combinaties
Maat teef    Maat reu, kleinere maat dan teef, andere of dezelfde kleur Maat reu, zelfde maat als teef, andere of dezelfde kleur
Keeshond Klein Keeshond Dwerg Keeshond Klein
Keeshond Middenslag Keeshond Klein Keeshond Middenslag
Keeshond Groot Keeshond Middenslag Keeshond Groot
Keeshond Groot Keeshond Wolfsgrijs Keeshond Wolfsgrijs
Keeshond Wolfsgrijs Keeshond Middenslag Keeshond Groot
Keeshond Wolfsgrijs Keeshond Groot Keeshond Wolfsgrijs
C. Variëteitskruisingen tussen teef en grotere reu, in de eigen kleurgroep of een andere kleurgroep C1 Pups geboren uit bedoelde combinatie worden ingeschreven in het hoofdstamboek. C2 De kleur wordt bepaald bij het chippen door de Raad van Beheer. C3 Nakomelingen uit variëteitskruisingen worden opgenomen in de maat-variëteit van de teef. C4 De fokker dient een bewijs van officiële meting van de reu en de teef toe te sturen aan de Raad van Beheer tegelijk met de dekaangifte. C5 Een meting is officieel is als hij is verricht door een Nederlandse keurmeester erkend voor het ras en de hond op de dag van de meting tenminste de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt. C6 Slechts één der ouderdieren zal een niet-erkende kleur hebben. Tabel C: Toegestane combinaties. Bij bedoelde kruisingen met een teef Keeshond Klein of een teef Keeshond Middenslag zal de reu niet groter zijn dan 25% van de teef (maat reu x 0,25 is maximale verschil in grootte tussen reu en teef)
Maat teef    Maat reu 
Keeshond Klein Keeshond Middenslag
Keeshond Middenslag Keeshond Groot
Keeshond Middenslag Keeshond Wolfsgrijs
Keeshond Groot Keeshond Wolfsgrijs
Keeshond Wolfsgrijs Keeshond Groot
Regels voor reu en teef om inteelt en verwantschap te beperken en dekreu beperking Bij de rasvereniging zijn voorwaarden in het Verenigings Fok Reglement (VFR) vastgelegd en die voorwaarden zijn ook hier voor leden onverminderd van toepassing. De laatste versie van het VFR zal hier ten alle tijden van toepassing zijn. A Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan. B Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. C Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. D Een reu mag 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van 10 dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB of in één van de bijlagen. In het Basisreglement Welzijn & Gezondheid in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer zijn een aantal bindende regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt. Methode van inkruisen Er zal gepoogd worden dieren te combineren die een lage verwantschap tot de eigen variëteit of de andere variëteit hebben. Gebruik en inzet van de 1e generatie Beoogd wordt dat van iedere variëteitskruising minimaal één teef en één reu worden ingezet voor de fok. De vereniging tracht dit te stimuleren door extra promotie en publiciteit omtrent dit onderwerp. Belanghebbenden en hun rol De fokker van de beoogde kruising speelt een zeer belangrijke rol. Hij/zij verplicht zich er voor zorg te dragen dat met zoveel mogelijk geschikte nakomelingen per generatie verder gefokt zal worden . De NKC zal samen met betreffende fokker(s), het fokken met nakomelingen uit een kruising stimuleren en monitoren en nest-dagen organiserenDe kopers van een hond uit een kruising hebben een speciale hond gekocht, die het ras en de variëteit verder kan brengen, de fokker en de NKC zullen de kopers op deze weg moeten begeleiden. Terugkoppeling De NKC volgt de gefokte nesten en dringt aan op DNA-onderzoek om het inteelt coëfficiënt vast te stellen. Op regelmatige basis rapporteert het bestuur de voortgang aan de leden van de rasvereniging. De fokker zal worden uitgenodigd met de door hem/haar gefokte honden van tussen de 12 en 24 maanden oud, deel te nemen aan een nakomelingen-bijeenkomst. De fokker zorgt ervoor dat het complete nest aanwezig is. Dit om het belang van deze honden voor het voortbestaan van de variëteit en het ras te benadrukken  en de ontwikkelingen te kunnen volgen.    Op die bijeenkomsten zullen de nakomelingen worden gemeten als ze uit een maatkruising komen; de honden die uit een kleurkruising komen, zullen op hun kleur beoordeeld worden door de aanwezige Nederlandse keurmeester erkend voor het ras.  Zo nodig worden de kleur of maat op de stamboom aangepast, zoals omschreven in artikel III.30 KR. Tijdpad Zo snel mogelijk na toestemming van de Raad en het implanteren van het plan bij de Raad van Beheer de eerste dekking laten plaatsvinden. Met dit plan van aanplak proberen we (potentiële) fokkers te stimuleren en het variëteit-kruisen te promoten. Op deze manier hopen we dat iedere individuele variëteit een grotere genenpool ontwikkelt. Met dit plan voor variëteitskruising hoopt de NKC dat het ras de Keeshond, in de genoemde variëteiten, een gezonde toekomst tegemoet kan blijven zien. Evaluatie Iedere 3 jaar zal het plan van aanpak worden geëvalueerd. Zo kan gemonitord worden of de doelstellingen gehaald worden. Bij onvoldoende resultaat of bij gewijzigde inzichten kan het plan van aanpak worden aangepast. In schema de toegestane kruisingen: zie Variëteitskruising, Schema
Advies van de NKC Gezondheidsonderzoeken voor ouderdieren bij variëteitskruising
Variëteit   Onderzoek
Keeshond Dwerg PL en SM/CM en atlanto-axiale overlapping*
Keeshond Klein PL en SM/CM en atlanto-axiale overlapping*
Keeshond Middenslag PL en HD
Keeshond Groot PL en ED en HD
Keeshond Wolfsgrijs PL en ED en HD
De gezondheidstesten PL, HD, ED door het panel van de Raad van Beheer beoordeeld, SM/CM en atlanto-axiale overlapping door de heer Mandigers en zijn team. De uitslagen van de test zijn: Patella luxatie vrij; Heupdysplasie  A of B, Heupdysplasie C is toegestaan bij de Keeshond Middenslag; Elleboogdysplasie  vrij. Deze testen voor PL, HD en ED mogen zijn gedaan vanaf een leeftijd van 12 maanden SM/CM 0/0, reuen getest vanaf het 3e levensjaar, teven vanaf  de leeftijd vanaf 2,5 jaar. Atlanto-axiale overlapping is niet gebleken.

since 1924

error: Content is protected !!