Stand huren

Standruimte

Op al onze activiteiten is het mogelijk om standruimte te plaatsen.

Als er ruimte is voor stands worden ze op de NKC-dagen toegelaten op de hierna te noemen voorwaarden:
– leden krijgen voorrang bij de toewijzing van plaatsen
– de aard van de stand mag niet in strijd zijn  met de doelstellingen van de NKC of de belangen van de NKC op een andere wijze schaden.
– de stand wordt opgebouwd voor rekening en risico van de standhouder
– de standhouder zorgt zelf voor tafels e.d.
– de standhouder zal zich bij interesse bij de NKC aanmelden met opgaaf van de benodigde ruimte en aard van de stand
– het bestuur van de NKC kan een standplaats  schriftelijk weigeren zonder opgaaf van reden.
–  de stands kunnen gratis geplaatst worden

Kraam voor alle evenementen van de NKC

error: Content is protected !!